Việc làm cho lao động nữ ở nông thôn

Được  nhiều vào công nghiệp và tìm thêm việc làm ở nơi xa, thì việc làm tại chỗ ở nông thôn sẽ là thuận lợi cho lao động nữ.

Trong vấn đề nâng cao dân trí, trước hết cần tập trung thanh toán nạn mù chữ cho phụ nữ trong độ tuổi học, xóa được mù chữ lại tiếp tục phải được học thêm để nâng cao kiến thức vừa chống “tái mù”; tạo điều kiện cho trẻ em đi học, hạn chế bỏ lớp. Ngoài việc xóa mù chữ, cần phải bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật phổ thông và kỹ năng lao động của phụ nữ ngày một tốt hơn.

Cần tăng cường và mở rộng tín dụng ngân hàng cho nông dân vay, nhất là đối với nông dân nghèo và đặc biệt đối với phụ nữ. Tiếp tục tạo điều kiện để phát huy phong trào của Hội phụ nữ từ Trung ương đến các tỉnh và cơ sở trong mấy năm qua đã được thực hiện tín chấp cho hàng vạn phụ nữ nông thôn được vay để phát triển sản xuất đạt hiệu quả tốt, chống được nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới theo định hướng XHCN là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng, nội dung xây dựng nông thôn mới theo chuẩn mực:

  • Có nền kinh tế phát triển, tăng hộ giàu, vùng giàu; giảm số hộ nghèo, vùng nghèo và xóa được hộ đói; có con người mới, khỏe mạnh, văn minh, có quá trình dân chủ hóa ngày càng được mở rộng.

Để làm được như vậy nhà nước cần:

  • Trợ giúp cho nông dân phát triển kinh tế tổng hợp. Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng cho yêu cầu phát triển sản xuất, hàng hóa, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa nông thôn và thành thị, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Hoàn thiện cơ chế chính sách có tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội nông thôn.

Trong những giải pháp chung đó cần có giải pháp tích cực và hữu hiệu nhằm tiếp tục giải phóng cho phụ nữ, trong đó lĩnh vực cần quan tâm đối với lao động nữ ở nông thôn là:

  • Chăm sóc tốt sức khỏe cho chị em. Phát triển nhà trẻ, mẫu giáo để giảm bớt thời gian chăm sóc con cho người mẹ. Phát triển trung tâm buôn bán, chợ nông thôn để giảm thời gian lao động vào việc chợ búa cho chị em. Đẩy mạnh việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình, nhanh chóng chấm dứt tình trạng đông con, để thoát khỏi cuộc sống bần cùng nheo nhóc.
  • Hy vọng rằng những giải pháp để cập trên đây sớm trở thành hiện thực, từ đó vấn đề việc làm của lao động nữ ở nông thôn đương nhiên sẽ có cơ hội để phát huy.

PTS Nguyễn Văn Tiêm – Thế giới Phụ nữ- Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>